Tilbake til forsiden

Nettselskap

Har du spenningsutfordringer, lav kapasitet i nettet, eller ønsker å utsette en investering i nytt nett?

Vi har utviklet en løsning som er skreddersydd for nettselskap. Vår hovedoppgave er å løse nettselskapets problem. Dette kan typisk være spenningsproblemer (for lav spenning eller for høy spenning), effektutfordringer, termisk overbelastning eller behov for å utsette investeringer i nett som fremdeles har levetid igjen.

I stedet for å eie egne batterier som gir nettselskapene store begrensninger i hvordan batteriene kan benyttes, vil en tjenestemodell åpne opp for at batteriet kan benyttes også til å skape inntekter på andre markeder.​

Nettselskapene trenger ikke å kunne noen ting om batterier.  Via tjenestemodell betaler nettselskapet en fast leie som dekker batterikapasitet, serviceavtaler, drift og vedlikehold av batterisystemet. Vi håndterer styring, innkjøp, installasjon og optimering. ​

Med Peak Shaper har nettselskapet muligheten til å justere behovet for kapasitet underveis og står fritt til å terminere når man selv ønsker.​ Vi har en pilot på bakken med Tensio i dag for håndtering av spenningsproblemer.  

Hva kan vi hjelpe deg med?

✔️ Lastbalansering og peak shaving av forbruk 
✔️ Redusere spenningsutfordringer i nettet  
✔️ Utnytte dagens nettkapasitet på en bedre måte
✔️ Redusere nettap
✔️ Utsette reinvesteringsbeslutninger
✔️ Muliggjør alternativ løsning ved høye anleggsbidrag 

Peak Shaper lanseringsbilde. Mintgrønn filter over konteiner med batterier samt Peak Shaper logo øverst til høyre

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Det er ikke alltid like enkelt å finne ut av hva man trenger.
Kontakt oss så hjelper vi deg.

Dekk ditt energibehov

Et batteri må få tilstrekkelig tid til å lade etter utladning og må være riktig dimensjonert for å levere nødvendig energi innen ønsket tidsramme – litt som menneskers behov for mat og søvn.

Vår dimensjonator gjør det enkelt å anslå riktig batteristørrelse basert på dine utfordringer eller behov, enten det er kapasitets- eller spenningsrelatert.

To personer som diskuterer