Tilbake til forsiden
Energiminister Terje Aasland og leder for Peak Shaper Kine Ryberg Strupstad

Venter din bedrift på nettilgang? Peak Shaper kan hjelpe deg fram i køen

Nettselskapene i Norge har i Kraftløftet rapportert om en kø på over 1600 forespørsler fra virksomheter som vil ha økt nettilgang. Ventetiden på nett er lang og bremser grønn omstilling og ny verdiskaping. Eidsivas konsept for leie av batterier, tjenesten Peak Shaper, kan hjelpe deg til å realisere grønn næringsutvikling raskere.

Publisert: 04.01.2024

NHO og LO har gjennom Kraftløftet dokumentert hvordan knapphet på fornybar kraft og nett kan føre til tap av arbeidsplasser, tapt konkurransekraft, høyere strømpriser og at vi ikke når forpliktelsene om utslippsreduksjoner.

Eidsivas nye batteritjeneste Peak Shaper kan gi nettilgang til mange bedrifter som ønsker å øke produksjon eller elektrifisere virksomheten sin.

- Vi tilbyr industri- og næringsaktører en leieløsning med fleksibel og dynamisk tilgang til både kompetanse og strømkapasitet, som de ikke har hvis strømnettet er fullt. Tjenesten gir en mulighet til å justere behovet for kapasitet underveis, og du trenger ikke å kunne noen ting om batterier, sier leder for Peak Shaper, Kine Ryberg Strupstad.

- Jeg er stolt av å være med å bygge opp en helt ny tjeneste som kan bidra til å realisere det grønne skiftet. Ved å flytte energi i tid og jevne ut effekttopper, reduseres effektbegrensninger og belastningen på nettet, og nytt forbruk kan raskere koble seg til.

Peak Shaper har levert Norges første kommersielle nettbatteri som er i drift i Tensio sitt nett i Lierne i Trøndelag. På Smartgridkonferansen i september vant Peak Shaper innovasjonsprisen, noe de er svært stolte av. «Prosjektet er nytenkende, med teknologi som brukes lite i det norske strømnettet i dag. I tillegg har det demonstrert sin nytteverdi i praksis, med gode resultater,» het det i juryens begrunnelse.

Personer poserer med blomster og innovasjonsprisen
Fra venstre: Sonja Berlijn (juryleder), Jon Arnesen (Tensio), Simen Karlsen (Multiconsult), Torfinn Årdalsbakke (Eidsiva), Kine Ryberg Strupstad (leder Peak Shaper, Eidsiva), Torstein Sole-Gärtner (direktør Eidsiva Vekst), Ingrid Nytun Christie (Eidsiva) og Jun Elin Wiik (direktør i Smartgridsenteret).

Bidrar til at flere når bærekraftmål

Mange næringsaktører har store bærekraftambisjoner som skal nås innen 2030. Men uten nok kapasitet i strømnettet, stopper både næringsvekst og elektrifisering opp.

- Hvis man skal elektrifisere driften og fase ut fossilt energiforbruk, er kapasitet i strømnettet en nøkkel for å få dette til. Batterier kan være en av teknologiene som kan hjelpe oss med å nå bærekraftmålene i tide, sier hun.

Peak Shaper er Norges første kommersielle batteritjeneste for storskala batterier, og tilbyr allerede i dag sine tjenester til hele Norge. Kine Ryberg Strupstad forklarer at forretningsmodellen er avgjørende for å få fart på grønn næringsutvikling.

- Forretningsmodellen vår er nøkkelen. Ikke alle har kapital til å kjøpe et batteri selv, eller kompetansen til å styre det. Vi gir alle en mulighet til å ta i bruk teknologien, på en fleksibel og enkel måte. Tjenesten utnytter variasjonene i strømnettet. Hvis man kan redusere effektbelastningen i den høyeste timen i døgnet, kan man spare nettleie ved å installere ett batteri. Samtidig frigjør du da kapasitet til andre ting, forklarer lederen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hei,

Tusen takk for ditt abonnement på vårt nyhetsbrev.

Logo Peakshaper

Samtykkeerklæring