Tilbake til forsiden

Trøndelag med Norges første kommersielle nettbatteri

Presseevent om nett energilagrings-modulene

Det lokale strømnettet i Lierne får nå drahjelp av et stort batteri fra Eidsiva for å sikre nok nettkapasitet.

Publisert: 24.01.2023

- Store batterier kan legge til rette for kraftkrevende næringer i deler av strømnettet som uten ikke har nødvendig kapasitet. Dette er en spennende fremtidsløsning som gir bedre utnyttelse av strømnettet, raskere påkobling og kan spare oss for betydelige investeringskostnader, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 
 
Raskere kraftpåkopling for ny næring og industri 
Industri- og næringsetableringer krever større kapasitet enn det eksisterende strømnettet ofte kan tilby. Derfor blir køen hos nettselskapene for etablering av kraftkrevende industri og næring i Norge stadig lengre. 
 
Deler av kapasitetsutfordringene i strømnettet kan løses gjennom å lagre energi i batterisystemer, og flytte energi i tid til de tidspunktene det er mest behov for den.  Monopolreguleringen av nettselskaper begrenser muligheten til å utnytte batteriteknologi i strømnettet fullt ut. Eidsiva Energi har derfor utviklet den nye batteritjenesten Peak Shaper:  
 
- Dette en av Norges største batteriinstallasjoner i strømnettet til nå, og det aller første kommersielle nettbatteriet som nettselskaper kan leie som tjeneste. Vi tror Peak Shaper vil kunne bli et effektivt nytt verktøy for nettselskaper i Norge, som et billigere alternativ til nettutbygging, sier konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen.  
 
Bidrag i energiomstillingen  
Det er Norges nest største nettselskap Tensio som er Peak Shaper’s første kunde. Selskapet har regionansvaret for strømforsyningen til om lag 250 000 kunder i hele Trøndelag. Nå blir Tensio det første nettselskapet i Norge som tar i bruk et helt nytt virkemiddel for nettbransjen. Gjennom å leie batterier fra Eidsivas nye kommersielle satsning Peak Shaper, installeres store batterier i nettstrukturen og behovet for tradisjonell nettutbygging utsettes slik at nytt forbruk raskere kan koble seg på.   
 
- Å få mer kapasitet ut av strømnettet, uten å bygge mer strømnett, er noe alle kunder og hele samfunnet vil tjene på. Vi ser derfor frem til å høste erfaringer fra bruk av nettbatterier sammen med Eidsiva og Peak Shaper, sier leder for Nettutvikling og Nettstrategi i Tensio Rune Paulsen.  

Nettbatteriet i Lierne har en installert effekt på om lag 1 Megawatt, og er plassert i nærheten av Jule industriområde i Lierne kommune i Trøndelag. Jule industriområde har i dag både bebyggelse og industri, men ikke mer tilgjengelig kapasitet. Det forventes imidlertid ønsker om mer tilgang til kraft for etablering av kraftkrevende næringsaktivitet. Eidsiva og Tensio vil nå igangsette tester av batteritjenesten og videreutvikling av tjenesten.