Tilbake til forsiden

Eidsiva har løsningen for industri som mangler kapasitet

Innovasjonsteam
Foto: Maren Røhne / Eidsiva

Peak Shaper vant innovasjonspris for bærekraftig batteriløsning.

Publisert: 16.11.2023

På Smartgridkonferansen i september vant Peak Shaper innovasjonsprisen, noe de er svært stolte av. Denne utmerkelsen er en tydelig bekreftelse på at Peak Shaper leverer et innovativt produkt med gode resultater.

– Jeg er stolt av å være med å bygge opp en helt ny tjeneste som faktisk kan bidra direkte og positivt inn i realiseringen av det grønne skiftet, sier hun.

Bidrar til at flere når bærekraftmål

Mange næringsaktører har store bærekraftambisjoner som skal nås innen 2030. Men uten nok kapasitet i strømnettet, stopper både næringsvekst og elektrifisering opp.

– Hvis man skal elektrifisere driften og fase ut fossilt energiforbruk, er kapasitet i strømnettet en nøkkel for å få dette til. Batterier kan være en av teknologiene som kan hjelpe oss med å nå bærekraftmålene i tide, sier hun.

Strupstad forklarer at de er ekstra fornøyde med forretningsmodellen, som gjør det mulig for flere å benytte seg av tjenesten.

– Forretningsmodellen vår er nøkkelen. Ikke alle har kapital til å kjøpe et batteri selv, eller kompetansen til å styre det. Vi gir alle en mulighet til å ta i bruk teknologien, på en fleksibel og enkel måte.

Reduserer effektbelastningen

Peak Shaper er Norges første kommersielle batteritjeneste for storskala batterier, og tilbyr allerede i dag sine tjenester til hele Norge. Selskapet bak tjenesten er Eidsiva, som er Norges største regionale energi- og telekomselskap.

– Hvis man kan redusere effektbelastningen i den høyeste timen i døgnet, kan man spare nettleie ved å installere et batteri. Samtidig frigjør du da kapasitet til andre ting, forklarer lederen.

En av hovedgrunnene til at hun ønsker å jobbe med nettopp Peak Shaper er viktigheten av energisystemet i vårt samfunn.

– Energi en nøkkelkomponent for hele samfunnet vårt. Det å være med på å forandre og finne nye løsninger som bringer verden fremover og skaper et grønnere samfunn for barna våre, det er motivasjonen min, sier hun.

Denne artikkelen er fra finansavisen.no