Tilbake til forsiden

Fordeler ved å velge oss

Peak Shaper er Norges første kommersielle batteritjeneste for storskala batterier, og dette er vi stolte av.

Fleksibel, handlekraftig og fornuftig

Peak Shaper utnytter variasjonene i strømnettet, senker forbrukstoppene og bidrar til at bruken av den eksisterende infrastrukturen blir mer effektiv. På den måten kan nytt forbruk kobles på raskere.

Dette gjør oss handlekraftige til å møte det grønne skiftet. Vi ordner opp og sørger for at kundene får tilgang til økt kapasitet raskt. Vi skal være med å forme fremtiden der samfunnets behov for elektrisitet møtes, og det grønne skiftet støttes på en fleksibel måte.

Legomen bærer en lego pasient inn i legoeidsivabilen

En viktig del av vårt verdigrunnlag skapes gjennom menneskene som leverer tjenesten Peak Shaper. Vår jobb er å finne fornuftige og gode løsninger for at våre kunder skal få en best mulig løsning på sitt problem. Vi skal være nysgjerrige, utforskende og fleksible i alt vi gjør. Peak Shaper gir deg derfor fleksibilitet i hver celle – både gjennom batterisystemet vi leverer og menneskene som bistår.

Dekk ditt energibehov

Har du et kapasitetsproblem eller et spenningsproblem?

Historien bak

PEAK SHAPER ER INITIERT, UTVIKLET OG EID AV EIDSIVA ENERGI AS.

Eidsiva er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, med virksomhet i Innlandet, Oslo og Viken. Eidsiva-konsernet leverer samfunnskritisk infrastruktur som strøm, telekommunikasjon og varme, og har totalt 1 165 medarbeidere innen nett, bredbånd og bioenergi.

Eidsiva har over flere år jobbet med hvordan batterier kan utnyttes til energilagring. Selskapet gjennomførte i 2016 scenarie-arbeidet «Eidsiva Future Congress» som skisserte hvordan batterier kunne løse kapasitetsutfordringer i strømnettet.

Eidsiva og Bellona Holding har siden 2017 samarbeidet for å utvikle batteriindustri i Innlandet, og lanserte i 2018 en mulighetsstudie for batteriproduksjon i Innlandet.

I 2019 ble Innlandet Battery Initiative startet opp av Eidsiva og Bellona Holding finansiert av Innlandet fylkeskommune, Laje AS og Innovasjon Norge. Øvrige partnere i prosjektet var NTNU Gjøvik, Sintef Manufacturing og INTEK.

Prosjektet lanserte i 2021 en synteserapport for å fremme FoU og industriutvikling i verdikjeden for batterier gjennom blant annet en anbefaling om å igangsette forretningsutvikling og pilotering av batterier til bruk i kraftnettet og annen infrastruktur, og utvikle robuste og sikre styringssystemer for batterier til bruk i kritisk infrastruktur.

Eidsiva Vekst er selskapet i Eidsiva-konsernet som jobber med å skape vekst gjennom forretningsutvikling, konseptutvikling og innovasjonsinvesteringer. Peak Shaper er et av flere pågående prosjekter og tjenester fra Eidsiva Vekst.

Snakk med en rådgiver

Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal velge. Kontakt oss så kan vi sammen finne ut hva som passer best for deg.