Pilot på Lierne

Vår batteriinstallasjon i Lierne er den første av sitt slag. Her undersøker vi effekten av batterier på spenningsregulering i nettet sammen med nettoperatøren Tensio. Målet med piloten er å bidra til å heve spenningen i et svakt nett, for å muliggjøre at flere industrikunder i området kan øke sitt strømforbruk uten at Tensio må gjøre andre nettforsterkende

Våre foreløpige resultat viser:

  • God spenningsstøtte og rekkevidde
  • Unngår kostbar nettutvidelse
  • Redusert overføringstap med 22%
  • Vellykket deltakelse i FFR-markedet
Headerblock image

Peak Shaper gikk sammen med den lokale DSOen, Tensio, for å teste batteriinstallasjonen plassert i det 22 kV radielle nettet på Lierne. Lierne er et område med økende belastning og utfordret forsyningskvalitet og er derfor et område hvor en batteriinstallasjon kan vise seg å være et gunstig nettforsterkende tiltak

Nøkkelfunn

Dette pilotprosjektet viser at en batteriinstallasjon er et kraftig verktøy for nettforsterkning og tapsreduksjon i distribusjonsnettet. Det viser også et stort potensial for forbedret forsyningskvalitet i svake kraftsystemer og utvidelse av den levedyktige tekniske funksjonen til distribusjonsnettet.

"Vi ser at batterier har en god effekt på spenningen som har vært utfordringen vår i Jule industriområde. I tillegg ser vi at tjenesten vil også kunne gi en positiv innvirkning på våre nettap i området"

Rune Paulsen, Leder for Nettutvikling og Nettstrategi i Tensio.

ToB Test A

STYRKING AV FORSYNINGSKVALITETEN GJENNOM SPENNINGSSTØTTE

De to første testene ble utført for å undersøke hvordan BESS påvirker nettspenningen lokalt ved batteriinstallasjonen, samt lenger ut i strømnettet. Testperiodene observerte en betydelig økning i spenning under utlading av batteriet. Målinger bekreftet at den største økningen i spenning observert i nettet var ved kompleks kraftutladning. En økning i spenning er også observert så langt som 14 km unna batteriinstallasjonen. Dette viser  at sentralt plasserte batterier kan støtte netteier i et større problemområde, og dermed løse problemer for et større antall energiforbrukere.

Under lading ble spenningsreduksjonen observert å være håndterbar, og testing viste at spenningsreduksjonen ble betydelig redusert når batteriet samtidig mater inn reaktiv kraft til nettet under lading. En god plan for lading, når lignende lading skjer i perioder med lavt forbruk, vil ytterligere marginalisere denne konsekvensen.

 

Bilde Test C

TAPSREDUKSJON GJENNOM REAKTIV EFFEKTINNMATING

En annen bruk av batteriinstallasjoner i strømnettet er lokal produksjon av reaktiv kraft. Lokal produksjon hindrer behovet for å transportere reaktiv kraft fra den forsynende transformatoren, noe som resulterer i en reduksjon av overføringstap. Denne metoden for tapsreduksjon kan brukes kontinuerlig i kombinasjon med andre batterifunksjoner. En betydelig spenningsøkning ble også observert under reaktiv effekttilførsel – en gjennomsnittlig forsterkning på 400 V over alle faser.

"En reduksjon på 22,7 % i tap av aktiv effekt ble funnet under reaktiv effektmating"

FRR markedsdeltakelse

Batteriene som ble brukt i pilotsaken har vært kvalifisert for FRR markedsdeltakelse, og har i løpet av sommeren 2023 vært omsatt i dette markedet. Denne tilleggsverdistrømmen åpner for reduserte leiekostnader, til fordel for nettoperatøren uten å kompromittere nettstøtteformålet til batterisystemet.

NETBAS-NETTMODELLVERIFISERING

NETBAS-NETTMODELLVERIFISERING

Spenningsmålingene som ble funnet ved lading og utlading av batteriet ble replikert ved hjelp av belastningsstrømanalyse i NETBAS. Resultatet ligner mye på de virkelige målingene. Dette verifiserer lastflytanalyse som en tidligfasevurdering og reduserer usikkerheten rundt batteriinstallasjonenes innvirkning på strømnettet.

LAST NED VÅRE RESULTATER MED TENSIO

Legg igjen din epostadresse og få tilgang til hele rapporten her.

Samtykkeerklæring