Fleksibel Handlekraftig Fornuftig

Peak Shaper er Norges første kommersielle batteritjeneste for storskala batterier, og dette er vi stolte av.

Peak Shaper utnytter variasjonene i strømnettet, senker forbrukstoppene og bidrar til at bruken av den eksisterende infrastrukturen blir mer effektiv. På den måten kan nytt forbruk kobles på raskere. Dette gjør oss handlekraftige til å møte det grønne skiftet. Vi ordner opp og sørger for at kundene får tilgang til økt kapasitet raskt. Vi skal være med å forme fremtiden der samfunnets behov for elektrisitet møtes, og det grønne skiftet støttes på en fleksibel måte.

En viktig del av vårt verdigrunnlag skapes gjennom menneskene som leverer tjenesten Peak Shaper. Vår jobb er å finne fornuftige og gode løsninger for at våre kunder skal få en best mulig løsning på sitt problem. Vi skal være nysgjerrige, utforskende og fleksible i alt vi gjør. Peak Shaper gir deg derfor fleksibilitet i hver celle – både gjennom batterisystemet vi leverer og menneskene som bistår.

Headerblock image

Kontakt oss

Vi ønsker å tilknytte oss interessenter av tjenesten.

Peak Shaper

Peak Shaper eies av Eidsiva Energi AS.

Siste nytt

Få med deg det siste fra Peak Shaper.