FLEKSIBILITET I HVER CELLE

Peak Shaper er et alternativ til å forsterke strømnettet

Peak Shaper er et fleksibelt verktøy som hjelper samfunnet med å møte den voksende tilknytningskøen av kunder i strømnettet.

Det krever mye å bygge nytt strømnett, både tid og penger. Gjennom Peak Shaper kan du leie store nettbatterier og få tilgang til spesialisert kompetanse som forstår nettdrift og batterier. 

Headerblock image
Sitat og tekst

Du får

  • Ingen store investeringsutgifter
  • Redusert risiko for feilinvesteringer
  • Fleksibel og rask løsning
  • Tilgang til spesialisert kompetanse
  • Ingen drifts- og vedlikeholdsoppgaver
  • Bedre batteristyring og optimalisert lønnsomhet
  • Tid til å fokusere på andre ting

Våre rådgivere leder hele prosessen, fra behovsanalyse til installasjon og drift av batteriene. Vi optimaliserer styringen, slik at ditt behov får en fornuftig løsning.

Dekk ditt energibehov

Dekk ditt energibehov

Dimensjonatoren estimerer batteristørrelse ut ifra din utfordring eller behov. Dette kan du gjøre om du har et kapasitetsproblem eller et spenningsproblem. Ved å legge inn de nødvendige dataene, vurderer vi om batterier kan være en god løsning for deg, slik at du kan komme videre i vurderingen av å benytte batterier for å løse dine utfordringer.

Illustrasjon dimensjonator

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Samtykkeerklæring

Kontakt oss

Vi ønsker å tilknytte oss interessenter av tjenesten.

Peak Shaper

Peak Shaper eies av Eidsiva Energi AS.

Siste nytt

Få med deg det siste fra Peak Shaper.